Klubbens bildande

Den 17 maj 1926 bildades UMK och nämnda dag kunde man hålla det första protokollförda mötet. Bildandet av motorklubben i Ulricehamn hade flera gånger under året diskuterats av för motorsportsintresserande. På detta första möte antogs klubbens stadgar, där man bl.a kan läsa om ändamålet för verksamheten:

a) att samla motorcyklister och motorcykelintresserade inom Ulricehamn med omnejd i ändamål att främja motorcykelns användning och utveckling inom orten.

b) att verka för tidsenliga lagbestämmelser rörande motorcykeldrift.

c) att genom tävlingar, sammankomster, föredrag mm höja intresset för motorcykelsport.

Förhandlingarna vid detta möte leddes av Henrik Lundberg (senare mångårig sekreterare).

Den första styrelsen fick följande utseende:

Ordförande:Arvid Nilsson
Vice ordförande:S. Storkenfeldt
Sekreterare:Henrik Lundberg
Kassör:Karl Gustav Johansson
Klubbmästare:Mats Nordell
Suppleanter:Knut Hallberg och John A Johansson

Medlemskap i UMK erhölls mot erläggande av en inträdesavgift av 5 kronor och en årlig avgift av 5 kronor för aktiva och 3 kronor för passiva medlemmar.